Universell utforming

Det stilles krav til universell utforming i allment tilgjengelige bygg.

Taktil skilting er en viktig del av den universelle utformingen slik at blinde og svaksynte letter skal kunne orientere seg i det offentlige rom.

På taktile skilt er skriften eller symbolet opphevet, for at synshemmede lettere skal forstå informasjonen på skiltet ved å kjenne på det. Skiltene kan leveres i mange forskjellige farger. I tillegg skrives informasjonen med punktskrift (braille).

Polyteknikk produsere taktil skilting ihht til godkjente standarder

  • Piktogram
  • Håndløpere
  • Etasjemerking
  • Informasjonstavle
  • Punktskrift (braille)